Geogridler

Cordia® GEOGRID
Geogrid Yüzey Güçlendiriciler

Ürün : Karayolu ve Demiryollarında zeminlerindeki / ara zeminlerdeki agregaların yanal dağılım göstermesi, yol stabilizesi açısından en kritik sorundur. Geogridler zeminlerin üzerine gelen kalıcı ya da devamlı yükleri dağıtarak ve zemini bir arada kenetleyerek yanal dağılımları engeller ve yapının performansını artırır.

Polipropilenden imal edilen levhalar gerekli ölçülerde delindikten sonra hem uzunlamasına sına hem de eni yönde gerdirilerek açılmaları sağlanır. Bu yöntemle birleşim yerlerinde yüksek dayanım sağlanmış olur. Oluşan bu yapı uygulandığı zemin üzerine gelen yükleri karşılamada ve dağıtmada efektif rol üstlenir. Büyük yapıların oluşturduğu kalıcı yükleri karşılar ve geniş alanlara uygulanabilir. Ekstrude geogridin hangi çeşit olacağını gerdirme yönü belirler

Tek Eksenli Geogrid Tek eksenli geogdridler gerdirme yönünde, ters yönden çok daha fazla dayanıma sahiplerdir.(MD> CMD)

Çift Eksenli Geogrid Çift eksenli geogridler her iki yönde de hemen hemen aynı dayanımı gösterirler. (MD = CMD)

Kullanım yerleri :Karayolu ve demir yolu zeminlerinde; dolgu zemin güçlendirmelerinde, dolgu baraj ve göletlerde, şev kaymalarının tamirinde; katı atık depolarının eğimli yüzeylerinde, erozyon kontrolünde